AccuraSee

Ett verktyg som
betalar sig självt

tid till fakturering

tid att fakturera

faktureringsfel

0

Om oss

Välkommen till AccuraSee

Vi har skapat det verktyg som vi själva behöver, som vi länge har saknat. Som gör att vi, och nu våra kunder, kan fokusera mer på affären och mindre på administration.

Ett företagsekonomiskt verktyg för alla oss som primärt inte är just företagsekonomer. För entreprenörer, konsulter, små och mellanstora företag. Ett verktyg som gör det tråkiga lite mer lättsamt, som gör det komplicerade enklare, som sömlöst kan integreras i flera system, som följer och optimerar era processer. Ett verktyg som ger oss lika delar exakthet som överblick.

Vår lösning

Sömnlös automatisering från avtal till uppföljning

KONTRAKTINFO

FAKTURERING

UPPFÖLJNING

Överblick & kontroll
Automatisk fakturagenerering
Korrekt bokföring
Insikter & prognoser

Hur det fungerar

Steg-för-steg med AccuraSee

 • Prissättning
 • Pristrappor
 •  Tidsramer
 • Betalplan
 • Uppsägningsvillkor
 • Rabatter
 • Kontrakterade framtida intäkter
 • Projektavstämning och projektresultat
 • Likviditet och kassaflöden
 • Färdig bokföring

Fördelar med AccuraSee

Överblick & kontroll

 • Alla kundavtal på samma plats
 • Fullständig avtalsinformation; priser, artiklar, avtalstid, uppsägningstid mm, tillsammans med varje avtal
 • Alltid nära till hands

Automatisk fakturagenerering

 • Fakturor skapas utifrån kontraktsinformationen under hela kontraktets löptid
 • Fasta och flexibla delar kombineras till att skapa fakturor färdiga att godkännas
 • Förbättrat kassaflöde tack vare snabbare och enklare fakturering
 • Automatisk administration och projekthantering

Korrekt bokföring

 • Information om fakturering skickas automatiskt till ditt externa bokföringssystem
 • All information – även komplex – läggs på rätt projekt, kostnadsställe och konto
 • Kontrakt och projekt följs upp och kan kontrolleras löpande och live.

Insikter & prognoser

 • All information om avtalets intäkter och kostnader sparas på en plats för enkel överblick
 • Informationen – inklusive förgenererade fakturor – förenklar prognoser, kassaflödesanalyser, budgetarbete och forecasting
 • Individuella kontrakt kan följas upp resultatmässigt vilket tydliggör verksamhetens och projektens lönsamhet
 • Möjliggörande av optimering och strategiska beslut utifrån korrekta underlag

Intresserad av att höra mer?

Boka ett möte så berättar vi mer!

© AccuraSee 2023. All rights reserved.